Wprowadzenie o lokatach

Lokaty najlepsze ranking - wprowadzenie
Lokaty najlepsze ranking – wprowadzenie

Zaczynamy bloga o tematyce związanej z szeroko rozumianymi lokatami środków finansowych, chcemy poprzez zgromadzone informacje oraz komentarze pomóc naszym czytelnikom odpowiedzieć na pytanie, która lokata jest dla nich najlepsza.

Przede wszystkim będą interesowały nas bankowe lokaty terminowe, które stanowią umowę zawieraną na czas określony między bankiem oraz klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych. W ramach wspomnianej umowy Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Lokaty możemy podzielić na nieodnawialne oraz odnawialne. W pierwszym przypadku po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi, natomiast w drugim wariancie po upływie ustalonego terminu lokata jest automatycznie odnawiana.

Terminy na jakie zawiązywane są lokaty to najczęściej dzień, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, rok, 2 lub 3 lata. Mogą też występować lokaty zawierane na inne.

Podjęcie środków przed upływem terminu na jaki założona jest lokata wiąże się z określonymi konsekwencjami, z reguły w postaci utraty części albo wszystkich nagromadzonych odsetek, czasami mogą być naliczone dodatkowe opłaty przez bank.