Oprocentowanie Lokat Listopad 2015

Średnie oprocentowanie lokat listopad 2015 jest na niemal niezmiennym poziomie jak miało to miejsce w poprzednim miesiącu, tj. październiku. Głównym czynnikiem wpływającym na jego strukturę są utrzymujące się niskie stopy procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej w marcu bieżącego roku. Jednocześnie tendencje makroekonomiczne, tj. ryzyko podwyższenia stóp procentowych w USA, problem imigracyjny oraz nasilające się działania terrorystyczne oraz wojenne, nie zapowiadają szybkiego podwyższenia stóp procentowych, a tym samym poprawy rentowności lokat. Jeżeli ktoś myśli o oszczędzaniu w dłuższej perspektywie, to dobrze oprocentowana lokata – nawet na 6 miesięcy – będzie rozsądnym rozwiązaniem.

Sprawdź pełen ranking lokat listopad 2015 >>>

Oprocentowanie Lokat Listopad 2015 – oferty standardowe

Średnie oprocentowanie lokat w listopadzie 2015 roku, w przypadku ofert standardowych, to jest takich które w swojej konstrukcji nie mają ograniczeń promocyjnych (np. dotyczą tylko nowych klientów lub nowych środków), nieznacznie spadło z poziomu 1,2% do 1,17%. W praktyce większość banków proponuje 3 miesięczne lokaty standardowe o oprocentowaniu zbliżonym do 1%, czyli nieznacznie powyżej stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego, która aktualnie jest ustalona na poziomie 0,5%.

 Oprocentowanie Lokat Listopad 2015 – oferty promocyjne

W przypadku ofert promocyjnych średnie oprocentowanie lokat nieznacznie spadło, ale nadal utrzymuje się powyżej 3% – aktualnie na poziomie 3,15%. Niewątpliwie duży wpływ na wynik w tej kategorii miały wysoko oceniane w naszym rankingu lokaty m.in. db Lok@ta w Deutsche Bank oprocentowana na 5%, w momencie w którym klient zdecyduje się również na konto bankowe, lokata na dobry start w eurobanku, której oprocentowanie sięga maksymalnie 5% oraz lokata Happy w Idea Banku oprocentowana na 4%.

Niewątpliwie oferty promocyjne są tą kategorią lokat, gdzie przy obecnych stopach procentowych wciąż można zarobić, pewnym ograniczeniem dla nich są limity związane z wartością depozytu, zazwyczaj ustalone na poziomie maksimum 10 tys. zł. Dla tych co posiadają większe środki ciekawą propozycją jest lokata WELCOME w Lion’s Banku oprocentowana na 3,5% umożliwiająca umieszczenie na lokacie od 100 tys. zł do 1 mln zł

Podsumowując – przed nami kolejny miesiąc stabilizacji na rynku depozytów bankowych – podsumowuje Ekspert ds. Lokat Bankowych

Sprawdź pełen ranking lokat listopad 2015 >>>

Oprocentowanie lokat

Analizując rynek finansowy można zastanawiać się od czego uzależnione jest oprocentowanie lokat bankowych? Czy to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualna każdego banku? Przypatrując się jednak bliżej temu tematowi można śmiało powiedzieć, że na oprocentowanie lokat wpływa bardzo wiele czynników.

Strażnikiem oprocentowania lokat w Polsce jest Rada Polityki Pieniężnej – jest to organ powołany do tego by niejako regulować sytuacje na rynku bankowym przez podejmowanie decyzji między innymi w kwestiach stóp procentowych. Słowo stop procentowa jest wielu ludziom znane, jednak nie mają większego pojęcia co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Otóż w najprostszych słowach – stopa procentowa ustalana przez NBP właśnie za pośrednictwem Rady Polityki Pieniężnej to nic innego jak warunki na jakich Narodowy Bank Polski pożycza pieniądze innym bankom. Idąc więc logicznym tokiem rozumowania to od stóp procentowych są zależne warunki jakie może zaoferować nasz bank – ma to więc bezpośrednie przełożenie na oprocentowanie lokat bankowych, ale również kredytów.

Zobacz pełen ranking lokat bankowych >>>

Czy RPP to jedyny organ / czynnik wpływający na wysokości oprocentowania naszych lokat? Otóż nie. Tak naprawdę trzeba bowiem mieć na uwadze, że wszelkie ruchy dokonywane przez Radę Polityki Pieniężnej są bardzo mocno powiązane z sytuacją gospodarczą. Tak więc wszystko w największym stopniu regulowane jest przede wszystkim niewidzialną ręką rynku. Gdy gospodarka dynamicznie rozwija się RPP może ponieść stopy procentowe, a więc osoby, które chcą swój kapitał inwestować mogą liczyć na korzystne warunki jeśli chodzi o oprocentowanie lokat. Wpływ na wysokość oprocentowania mają również wewnętrzne ustalenia banków, ich strategie podejścia do klienta. Tu jednak mówimy tak naprawdę o różnicach liczonych w drugim lub trzecim miejscu po przecinku w ujęci oprocentowania lokat. Konkurencyjność na rynkach instrumentów finansowych sprawia, że banki nie są w stanie sprzedawać swoich produktów nie oferując zbliżonych do konkurencji warunków. Taka sytuacja wpływa oczywiście korzystnie na klienta, ponieważ w kontekście stóp procentowych oferty banków są do siebie mocno zbliżone, trzeba więc tylko zwrócić uwagę na aspekty poza oprocentowaniem.

Oprocentowanie lokat zmienne czy stałe?

Warto również mieć na uwadze, iż oprocentowanie lokat nie musi być stałe, lecz może mieć charakter zmienny. Takie zmienne lokaty bankowe to z jednej strony zdecydowanie większe ryzyko dla klienta, ale z drugiej szansa na znaczące zwiększenie zysków. Szczególnie, jeśli chcemy podpisać umowę długoterminową i zainwestować znaczne środki na okres powyżej roku. Lokaty długoterminowe ze zmiennym oprocentowaniem warto zakładać kiedy na rynku zaczyna się hossa. Tendencja wzrostowa gwarantuje zwiększenie stóp procentowych, a jednocześnie wzrost oprocentowania w lokatach zmiennych. Oczywiście, muszą to być założenia długofalowe, ponieważ banki na pozytywne zmiany w gospodarce z reguły reagują dość opieszale i ma to związek z tym, że im dłużej się będą wahały z podwyższenie lokaty tym więcej na danym przypadku są w stanie zarobić dla siebie.

Sprawdź ranking lokat >>>

Oprocentowanie lokat w promocji czy bez

Lokaty promocyjne, czyli zazwyczaj dla nowych klientów lub środków na koncie oraz wymagające spełnienia dodatkowych warunków są zazwyczaj wyżej oprocentowane.

Średnie oprocentowanie lokat w ostatnich 3 miesiącach
Średnie oprocentowanie lokat w ostatnich 3 miesiącach

Średnie oprocentowanie lokat standardowych w ostatnich 3 miesiącach wynosiło 1,25%, natomiast średnie oprocentowanie lokat promocyjnych było o blisko 2% wyższe. W bieżącym miesiącu, co pokazaliśmy w rankingu najlepszych lokat wrzesień 2015 lokaty promocyjne są odrobinę wyżej oprocentowane 3,25% natomiast standardowe niżej 1,2%.

Różnica pomiędzy ofertą standardową i promocyjną wynika z chęci pozyskania dodatkowych klientów przez bank lub dodatkowych środków na akcje kredytową (banki zarabiają na kredytach, które są wyżej oprocentowane). Dlatego, jeżeli nie skorzystało się z promocji w danym banku to warto skorzystać.

Podsumowując oprocentowanie lokat zależy przede wszystkim:

  • typu oferty – promocyjna czy standardowa
  • okresu na jaki zawierana jest lokata
  • stóp procentowych i polityki pieniężnej RPP
  • modelu naliczania odsetek – oprocentowanie zmienne lub stałe
  • banku z oferty którego się skorzysta

Sprawdź najlepsze lokaty bankowe >>>