Ranking Lokat Lipiec 2017 – lokaty na 12 miesięcy

W poszukiwaniu lokat na okres roku przeanalizowaliśmy wiele ofert banków. Aktualnie można liczyć maksymalnie na 2,4 proc. w skali roku, uwzględniając dodatkowe warunki stawiane przez banki.  Poniższy ranking lokat na 12 miesięcy przedstawia aktualne propozycje banków.

Sprawdź ranking lokat 6 miesięcznych lipiec 2017 >>>

Ranking lokat o najwyższym oprocentowaniu

W rankingu istnieje kilka konkurencyjnych ofert. Na pierwszym miejscu wśród lokat sześciomiesięcznych jeśli chodzi o lokaty z ostatniego miesiąca znalazła się Lokata Cloud oferowana przez Idea Bank.

W przypadku tej oferty, możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 2,4 procent w skali roku. Zaznaczmy, że jest to oferta tylko dla klientów posiadających konto w tym banku. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie na Koncie Idealnym 10 proc. środków zgromadzonych na lokacie. Maksymalna kwota na Lokacie Cloud to aż 1 milion zł.

Kolejną propozycją jest oferta Toyota Banku. Na okres dwunastu miesięcy dla klientów posiadających rachunek bank  oferuje oprocentowanie 2,3 procent w skali roku. Lokatę DEPOZYT PLUS możemy również otworzyć przez internet.  Minimalna kwota lokaty to 5 tyś zł.

Sprawdź ranking  lokat 12 miesięcznych lipiec 2017 >>>

Jeżeli posiadamy minimum kwotę 5 tyś zł warto rozważyć internetową ofertę estońskiego Inbanku.  Dwunastomiesięczna lokata standardowa zachęca atrakcyjnym oprocentowaniem, które wynosi 2,2 procent w skali roku. Bank nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków, stąd nie ma ma obowiązku posiadania konta. Ograniczeniem może być maksymalna kwota jednej lokaty, która wynosi 20 000 zł. Ponadto na wszystkich depozytach posiadanych w banku nie można ulokować więcej niż 50 000 zł. Należy pamiętać, że depozyty w Inbanku są gwarantowane przez estoński fundusz gwarancyjny a nie Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Ranking lokat – propozycje są podobne

Oprocentowanie 2,2 procent w skali roku również możemy otrzymać w Nest Banku. Na Nest Lokacie Lojalnej możemy ulokować nawet 1 milion zł. Jednakże jest to oferta tylko dla klientów posiadających konto w tym banku. Doatkowym warunkiem jest wpływ w każdym miesiącu wynagrodzenia na rachunek w kwocie min. 2 500 zł.

Ciekawą propozycję dla klientów posiadających konto ma Bank Ochrony Środowiska. Na EKOlokacie z Bonusem można uzyskać 2,10 proc w skali roku. Warunkiem otrzymania tytułowego bonusa Bonus w wysokości 0,5 p.p. dodawanego do standardowego oprocentowania lokaty (1,6 proc.) jest posiadanie na koncie 10 proc. wartości lokaty. Bank wymaga również dokonywania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę min. 300 zł co miesiąc w okresie trwania lokaty.

W rankingu nie mogło zabraknąć oferty internetowego banku BGŻ Optima, który proponuje lokatę standardową na okres dwunastomiesięczny. Jest to oferta tylko dla klientów posiadających konto w tym banku.

Jeśli interesują nas wszystkie lokaty lipiec 2017 – 6 miesięczne, to koniecznie sprawdź ranking.

Sprawdź ranking lokat 6 miesięcznych lipiec 2017 >>>

Kolejne pozycje w rankingu oferują już zdecydowanie mniejsze odsetki.

Ranking Lokat Lipiec 2017 – lokaty na 3 miesiące

Narodowy Bank Polski utrzymuje stopy procentowe na tym samym poziomie od trzech lat. Jednakże banki systematycznie obniżają oprocentowanie depozytów. W wielu bankach stawki lokat 3 miesięcznych są już w zasadzie symboliczne i nie chronią oszczędności przed inflacją. Można też znaleźć ciekawe propozycje lokat.

Ranking lokat na 3 miesiące

W rankingu istnieje kilka konkurencyjnych ofert. Na pierwszym miejscu wśród lokat trzymiesięcznych jeśli chodzi o lokaty z ostatniego miesiąca znalazła się Nest Lokata Witaj oferowana przez Nest Bank.

W przypadku tej oferty, możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 4 procent w skali roku a kwota nie może być wyższa niż 10 tyś. zł. Natomiast na okres dwóch miesięcy Idea Bank również oferuje oprocentowania 4 procent w skali roku. Natomiast na trzy miesiące oferta jest obniżona do 3,5 % w skali roku. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to lokata dla kwoty do 10 tyś. zł.

Sprawdź ranking  lokat trzymiesięcznych lipiec 2017 >>>

Posiadając wyższą kwotę, lecz nie przekraczającą 25 tyś. zł Idea Bank oferuje oprocentowanie 3% w skali roku na okres trzech miesięcy. Z tej oferty do oferty mogą przystąpić jedynie osoby, które dopiero stają się klientami banku. Dysponując kwotą 100 tyś zł możemy skorzystać  z trzymiesięcznej lokaty HAPPY PLUS na nowe środki lub dwumiesięcznej lokaty BEZKONKURENCYJNEJ. Obie oferty są oprocentowane 2,5% w skali roku.

Atrakcyjną propozycję dla nowych Klientów, którzy będą aktywnie korzystać z rachunku bankowego ma Bank Millennium. Na trzymiesięcznej lokacie „LUBIĘ TO POLECAM” na kwotę do 10 tyś. zł można uzyskać oprocentowanie 4% w skali roku.

Plus Bank również oferuje trzymiesięczną lokatę oprocentowaną 4% w skali roku na kwotę do 10 tyś zł. Jednakże oferta jest skierowana tylko do klientów posiadających Konto Plus, założone w ciągu ostatniego roku.

Na kolejnym miejscu znajduje się lokata trzymiesięczna, która jest propozycją kierowaną przez mBank. Mianowicie tutaj mowa jest o oprocentowaniu wynoszącym 3,5 procent w skali roku. Jednocześnie do oferty mogą przystąpić jedynie osoby, które dopiero stają się klientami banku. Warto wspomnieć o tym, że minimalna wpłata na tę lokatę wynosi 500 złotych, natomiast maksymalna również nie powinna przekroczyć 10 tys. złotych.

Lokata dla nowych klientów jest automatycznie przedłużana na kolejny okres, wówczas bank oprocentowanie wynosi 0,7% w skali roku.

Jeśli interesują nas wszystkie lokaty lipiec 2017 – 3 miesięczne, to koniecznie sprawdź ranking.

Sprawdź ranking lokat 3 miesięcznych lipiec 2017 >>>

Zerwanie lokaty a utrata odsetek

W rankingu nie mogło zabraknąć oferty internetowego banku BGŻ Optima, który proponuje Lokatę Bezkarną. Jednocześnie warto dodać, że oprocentowanie, jest tutaj już nieco niższe, ale nadal utrzymuje się na dość atrakcyjnym poziomie. Mianowicie nowi Klienci, mają okazję zdobyć 3 procent w skali roku, jeśli ich depozyt wyniesie od 1000 do 20 000 złotych. Jednocześnie można dodatkowo założyć bezpłatne konto oszczędnościowe.

Pomimo niższego oprocentowania od konkurencji istnieje możliwość zerwania Lokaty Bezkarnej BGŻ Optima przed terminem zapadalności z zachowaniem naliczonych odsetek.

Istnieje możliwość ulokowania wyższej kwoty na Lokacie Bezkompromisowej w BGŻ Optima – nawet 100 tyś zł. na trzy miesiące. Osoby, które chcą skorzystać z tej oferty mogą liczyć na 2,5 procent w skali roku.

Sprawdź ranking lokat 3 miesięcznych lipiec 2017 >>>

Kolejne pozycje w rankingu oferują już zdecydowanie mniejsze odsetki. Mianowicie jeśli skorzystamy z lokaty Welcome ONLINE, która jest ofertą ze strony Lion’s Bank, możemy bardzo szybko się przekonać, iż rzeczywiście tutaj już zarobimy 2,25 procent  w skali roku. Jednocześnie minimalna wpłata wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast maksymalna nie może przekroczyć 350 tysięcy złotych.