PKO BP lokaty terminowe

Bank PKO BP daje swoim klientom wiele instrumentów do inwestowania pieniędzy zarówno w formule krótko, jak i długo-terminowej. Z instrumentów tych korzystać mogą zarówno klienci indywidualni obsługiwani w placówkach, jak i te osoby, które korzystają z obsługi internetowej, oraz mobilnej.

Jedną z najbardziej innowacyjnych lokat w ofercie PKO BP jest lokata terminowa IKO, skierowany dla wszystkich użytkowników tej aplikacji. Mogą oni założyć swoją lokatę poprzez aplikację na smartfon-a mając jedynie 1 000 złotych środków na start. Za założenie tej lokaty PKO BP nie pobiera żadnej prowizji, tak samo ja za jej prowadzenie, oraz zamknięcie. Można uruchomić ją w formule miesięczne, kwartalnej, półrocznej, a także rocznej.

Pozostając wciąż w środowisku nowoczesnych technologii dla swoich klientów internetowych PKO BP uruchomiło lokatę terminową, na okres 6 miesięczny, skierowaną tylko do tej konkretnej grupy docelowej. Przy naprawdę niewielkiej ilości środków, jaką stanowi 1000 złotych można założyć lokatę internetową i cieszyć się naprawdę realnie wysokim oprocentowaniem. Co ciekawe, stopa oprocentowania lokaty jest zależna w tym przypadku od wysokości wpłaty klienta, dlatego też im więcej chcemy zainwestować tym nasze zyski będą z tego tytułu wyższe.

Kolejny pakiet lokat w PKO BP to lokaty terminowe o charakterze odnawialnym. Co znaczy odnawialna? Jest to lokata, która po skończonym okresie sama się kapitalizuje, oraz odnawia się system oszczędzania bez konieczności udziału w tym procesie klienta. Osoby, które chcą inwestować długoterminowo, lecz jednocześnie mieć co jakiś czas szansę na wyjście z takiej inwestycji powinny się zainteresować właśnie tymi instrumentami. PKO BP daje tu możliwość lokowania pieniędzy na okres 3 miesięcy, pół roku, oraz w formule mieszanej, na przykład 3 + 9 + 12 z opcją możliwości lokowania nowych środków.

Dla osób chcących wejść mocniej w instrumenty inwestycyjne PKO BP ma do zaoferowania produkt, o nazwie lokata z funduszem. Jest to połączenie inwestowania w lokatę wysoko-oprocentowaną, oraz w fundusze oferowane przez PKO BP. W przypadku takiego instrumentu połowa środków bezpiecznie wzrasta na lokacie, a druga połowa ma szansę na dużo większe zyski poprzez jeden z możliwych do wybrania funduszy inwestycyjnych. W przypadku tej lokaty bank rekomenduje okres inwestycyjny na minimum 5 lat i podkreśla, iż mamy tu do czynienia z instrumentem wysokiego ryzyka, które klient musi podjąć chcąc zainwestować w ten sposób.

Na koniec natomiast warto zwrócić uwagę na nowość w PKO BP, a mianowicie na lokaty parzyste i nie parzyste na nowe środki. Lokata parzysta to nic innego jak podzielenie okresu umownego, 12 miesięcznego, na 3 część – pierwszą 2 miesięczną, drugą 4 miesięczną i trzecią 6 miesięczną. Lokata nieparzysta zaś to analogicznie trzy okresy – 1,3,5 miesięcy przy umowie na okresy 9 miesięcy. W obu tych przypadkach jest możliwe przedterminowe zakończenie oszczędzania, co nie będzie skutkowało zabraniem całych odsetek, lecz tylko pewnemu zmniejszeniu skali oprocentowania lokaty.

Szersze porównanie i najlepszy ranking lokat wrzesień 2015 >>>