Najlepsze oferty lokat bankowych!

Sprawdź najlepsze oferty lokat bankowych dostępne na naszym rynku i porównaj je do innych możliwości oszczędzania za pośrednictwem naszego rankingu, który umożliwia nie tylko porównanie terminowych lokat bankowych oszczędnościowych, ale także lokat inwestycyjnych – zapewniających gwarancję kapitału przy możliwości osiągnięcia wyższego zysku niż na standardowej lokacie.

Sprawdź ranking lokat – więcej >

Aktualnie najlepsze oferty lokat bankowych zapewniają oprocentowanie w skali całego roku na maksymalnym poziomie 5%, co wynika z aktualnie obowiązujących stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), w praktyce wysokie oprocentowanie jest jednak obarczone szeregiem ograniczeń, np. koniecznością otworzenia konta w banku, koniecznością przelewania wynagrodzenia na konto, limit liczby lokat oraz wartością lokaty, np. do 10 tys. zł, czy wymogiem utrzymywania odpowiedniego salda na koncie.

Najlepsze oferty lokat bankowych Sierpień 2015
Najlepsze oferty lokat bankowych Sierpień 2015

Wśród najlepiej ocenianych lokat dwumiesięcznych w sierpniu warto wymienić db lok@tę w Deutche Banku (na zdjęciu powyżej), lokatę standardową w Alior Banku oraz lokatę na Start w Meritum Banku. Pierwsza z nich zapewnia nawet 5% oprocentowania na lokacie, a kolejne dwie 4%. Ww. lokaty nie są jednak dla każdego o wymaganiach do otrzymania najlepszej oferty szerzej piszemy w naszym comiesięcznym porównaniu lokat.

Zastanawiając się nad wyborem najlepszej oferty lokat bankowych warto porównać też, jak w danym okresie wygląda opłacalność zakupu obligacji, np. obligacji skarbowych gwarantowanych przez skarb państwa. Oprocentowanie obligacji zmienia się wraz ze zmianami stóp procentowych, w praktyce ceny obligacji rosną, gdy stopy procentowe spadają, natomiast w odwrotnym przypadku ceny obligacji spadają. Dlatego, w sytuacji, gdy zysk z lokat jest relatywnie niewielki, często bardziej opłacalne są obligację.

Sprawdź najlepsze oferty lokat bankowych oraz innych możliwości oszczędzania – więcej >

Obecnie też, ze względu na dużą niepewność polityczną dość nisko wyceniane są spółki giełdowe, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do istotnego wzrostu ich wartości – zgodnie z zasada, że dobrze jest coś kupić tanio i sprzedać drogo 🙂 W tym kontekście warto obok lokat terminowych porównanać też stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych.

Ranking Lokat Sierpień 2015 – bankowe lokaty 2 miesięczne

Zgodnie z Waszą prośbą aktualizujemy nasz Ranking Lokat Sierpień 2015 o bankowe lokaty 2 miesięczne. Podobnie jak dotychczas zwracamy uwagę na oprocentowanie, warunki szczegółowe poszczególnych ofert banków oraz limity i ograniczenia związane z danym typem lokaty.

Na sierpień 2015 r. proponujemy przyjrzeć się trzem lokatom bankowym – ofercie Deutche Banku, Alior Banku oraz Meritum Banku. Ostatnie dwie z wymienionych marek to pod względem prawnym w rzeczywistości jeden bank, ale konkurujący wewnętrznie ofertą oraz jakością obsługi i sprzedaży.

Ranking Lokat 2015 Sierpień - lokaty dwumiesięczne
Ranking Lokat 2015 Sierpień – lokaty dwumiesięczne

Zacznijmy więc od prezentacji oferty Deutche Bank Polska, która dla osób decydujących się na założenie konta bankowego zapewnia oprocentowanie w wysokości 5 procent. Dla pozostałych użytkowników, którzy zrezygnują z otwarcia rachunku bankowego oprocentowanie będzie wynosić 2,5% – w praktyce przy aktualnych stopach procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej ww. oprocentowanie nadal jest wysokie. Bank umożliwia klientowi otwarcie tylko jednej lokaty w wysokości od 2 tys. zł do 10 tys. zł, dlatego jeżeli posiadamy większy kapitał to warto go rozproszyć po różnych bankach. Przedterminowe zerwanie lokaty wiąże się z całkowitą utratą odsetek.

Umieszczając maksymalną kwotę na db lokacie, to jest 10.000 zł już po dwóch miesiącach możemy się cieszyć zyskiem w wysokości 68,76 zł – analizuje ekspert ekonomiczny Rankingu Lokat 2015

Drugą proponowaną przez nas ofertą jest lokata standardowa w Alior Banku, jej oprocentowanie wynosi 4% dla tych klientów, którzy założą lokatę w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku bankowego w wariancie Konto Rozsądne lub Konto Wyższej Jakości. Dodatkowo wspomniany rachunek bankowy musi być aktywny w dniu zapadalności lokaty. Istnieje możliwość założenia lokatę w oddziale banku oraz przez system bankowości internetowej. Minimalna wartość lokaty to 1 tys. zł, nie ma natomiast górnej granicy wysokości lokaty, co czyni ją bardzo atrakcyjną dla osób z kapitałem przekraczającym 10 tys. zł.

Pełny ranking lokat bankowych – więcej >

Trzecią ofertą prezentowaną w niniejszym rankingu jest Lokata Start w Meritum Bank. Wymaga złożenia konta bankowego oraz można ją założyć  tylko przez system bankowości internetowej banku (serwis internetowy i mobilny). W zamian zapewnia oprocentowanie 4% dla osób dysponujących pomiędzy 1 a 10 tysięcy zł wolnych środków pieniężnych.

Obie lokaty przy inwestycji 10 tys. zł zapewniają zysk 55 zł po 2 miesiącach od otwarcia lokaty. Zaletą Aliora jest możliwość umieszczenia wyższej kwoty na lokacie, a przez co zysk może być jeszcze większy w zależności od środków którymi dysponujemy – podsumowuje ekspert finansowy

Przejdź do pełnego Rankingu Lokat Bankowych Sierpień 2015 – Sprawdź jak zwiększyć oprocentowanie do ponad 7% – więcej >

 

Ranking Lokat Sierpień 2015

Zbliża się kolejny miesiąc wakacji, dlatego przygotowaliśmy aktualny Ranking Lokat Sierpień 2015. Podobnie jak w poprzednich miesiącach zawarliśmy w nim prezentacje kilku wybranych produktów oszczędnościowych, wraz z jasną informacją dlaczego są one przez nas polecane.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach do przygotowania rankingu wykorzystaliśmy między innymi następujące kryteria oceny:

 • wysokość oprocentowania w skali roku (im wyższe tym lepiej),
 • minimalne oraz maksymalne wartości pieniężne lokaty,
 • zasady rozwiązania lokaty przed terminem (czy tracimy odsetki),
 • czas na jaki zakładana jest dana lokata,
 • wygodę oraz intuicyjność procesu otwierania lokaty,
 • wymóg zakładania konta bankowego,
 • dostępność opcji założenia wielu mniejszych lokat zamiast jednej większej,
 • warunki kontynuacji lokaty w kolejnych okresach czasu.

Nasze zestawienie podzieliliśmy na dwie części, w pierw porównany najpopularniejsze lokaty trzymiesięczne, a później przejdziemy do porównania lokat rocznych – szczególnie istotnych dla tych którzy nie planują częstych zmian banków.

Ranking Lokat Sierpień 2015 – najlepsze lokaty na 3 miesiące

Wśród lokat 3-miesięcznych mamy, aż trzy lokaty, których oprocentowanie w skali roku sięga 4%. Wspólną cechą wszystkich trzech lokat jest grupa docelowa do której jest skierowana – nowi klienci danego banku.

Ranking Lokat Sierpień 2015 Najlepsze lokaty 3 miesięczne
Ranking Lokat Sierpień 2015 Najlepsze lokaty 3 miesięczne

Pierwszą z nich jest lokata procentująca w eurobanku, która umożliwia ulokowanie od 200 zł do 10.000 zł przy oprocentowaniu 4%, powyżej kwoty 10.000 oprocentowanie lokaty spada do 3%, ale nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Maksymalna kwota lokaty to 50.000 zł. Dodatkową zaletą wyżej wymienionej lokaty jest jej automatyczne przedłużenie na kolejne trzy miesiące, gdzie oprocentowanie lokaty wzrasta do 5% (powyżej 10 tys. zł do 4%) a przy naliczaniu odsetek wykorzystywane są już zyski wypracowane w pierwszych trzech miesiącach.

W praktyce oznacza to, że zysk wynikający z umieszczenia na lokacie procentującej kwoty 10.000 zł już po 6 miesiącach – po odliczeniu podatku belki sięgnie 183 zł  (bez podatku będzie to 226 zł) – wyjaśnia ekspert ekonomiczny

Niestety są też wymagania ze strony banku – warunkiem wyższego oprocentowania jest otwarcie konta w banku, korzystanie z karty płatniczej oraz przelewanie wynagrodzenia na nowe konto. Pewnym ograniczeniem związanym ze skorzystaniem z niniejszej oferty jest konieczność udania się do udziału banku.

Sprawdź jak zwiększyć zysk na lokacie do ponad 7% – więcej >

Kolejną ciekawą propozycją jest szczęśliwa lokata w Idea Banku, zapewniająca w okresie trzech miesięcy oprocentowanie sięgające 4%. Oferta skierowana jest wyłącznie dla nowych klientów Idea Banku – banku którego profil działalności skoncentrowany jest na małych firmach i jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Minimalna wartość lokaty to 1 tys. zł, a maksymalna to 10.000 zł. Lokatę można założyć przez internet oraz nie trzeba zakładać konta w banku.

Ofertę lokaty dla nowych klientów oprocentowanej 4% przygotował też Ranking Lokat Sierpień 2015 – Lokaty Roczne, wymaga ona założenia konta bankowego. Minimalna wartość lokaty to tylko 500 zł, natomiast maksymalna to 10.000 zł. Lokata automatycznie będzie się odnawiała na warunkach standardowej lokaty terminowej, na dzień dzisiejszy oprocentowanej w wysokości 1%.

 • eurobank (Lokata Procentująca) – oprocentowanie 4%
 • Idea Bank (lokata Happy) – oprocentowanie 4%
 • mBank (lokata dla nowych klientów) – oprocentowanie 4%

Sprawdź najlepsze lokaty dla Ciebie – więcej >

Ranking Lokat Sierpień 2015 – najlepsze lokaty roczne

Spójrzmy teraz na lokaty roczne, charakteryzują się one nieco niższym oprocentowaniem niż lokaty trzymiesięczne, ale w skali całego roku powinny zapewnić posiadaczowi lokaty nieco większy zysk.

Przykładowo porównując roczny zysk po opodatkowaniu z lokaty oprocentowanej 4% w pierwszych trzech miesiącach oraz 1% w kolejnych miesiącach w skali roku zarobimy 176 zł, a przy lokacie rocznej oprocentowanej na 3% będzie to 243 zł – dodaje nasz ekspert

Lokatę roczną oprocentowaną na 3% proponuje nam Bank Ochrony Środowiska, lokata wymaga otworzenia konta w banku oraz można ją założyć przez internet, w celu otrzymania oprocentowania na lokacie w wysokości 3% konieczne jest utrzymywania na rachunku bankowym średniomiesięcznego salda w wysokości co najmniej 10 proc. wartości lokaty oraz w każdym miesiącu trwania lokaty klient dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł.

Ranking Lokat Sierpień 2015 - Lokaty Roczne
Ranking Lokat Sierpień 2015 – Lokaty Roczne

Lokatę roczną przez internet od 1 tys. zł do 1 mln. zł można założyć też w Idea Banku (Lokata stabilna). Jej oprocentowanie wynosi 2,8% oraz nie wymaga ona zakładania konta w banku.

Ciekawą ofertę dla nowożeńców proponuje też SK Bank, w ramach którego można założyć eLokatę24, której minimalna kwota to 3 tys. zł. Oprocentowanie lokaty sięga 2,8%, dodatkowo bank proponuje lokatę trzynastomiesięczną oprocentowaną w skali roku 2,75% (dostępną dla wszystkich, nie tylko dla nowożeńców). Podobnie jak w przypadku pozostałych banków oszczędności gromadzone w SK Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • BOŚ Bank (EKOlokata z Bonusem) – oprocentowanie 3%  
 • Idea Bank (lokata stabilna) – oprocentowanie 2,8%  
 • SK Bank (eLokata24) – oprocentowanie 2,8% 

Szukając najlepszej lokaty warto sprawdzić tez alternatywy, np. obligacje oraz porównać sobie, jak ich oprocentowanie kształtuje się w odniesieniu do danej lokaty.

Pełen Ranking Lokat Sierpień 2015 – więcej >

Ranking Lokat Kwiecień 2015

Sprawdźmy najnowszy Ranking Lokat Kwiecień 2015. Pewnie niejednokrotnie lubimy wracać do tych czasów, kiedy niektóre oferty bankowe były zdecydowanie korzystniejsze, niż w dzisiejszych czasach. Co jednak nie oznacza, że z tego co obecnie nam banki proponują, mamy kompletnie nie korzystać. Wręcz przeciwnie. Właśnie warto mieć rozeznanie, w jakim kierunku zmierzają odsetki. Wtedy faktycznie uznamy, że skoro widoczne są obniżki oprocentowania, to zdecydowanie lepiej jest korzystać z nich, niż później wpędzać się w kolejne zakłopotanie, że mogliśmy założyć lokatę, kiedy bank proponował całkiem przyzwoity zwrot.

O tym możemy zresztą się przekonać, jeśli przejrzymy ranking lokat kwiecień 2015. Porównując go z tegorocznym rankingiem, szybko orientujemy się, jak wiele zmieniło się w bankowości na przestrzeni 12 miesięcy. Teraz najlepsze oprocentowanie wynosi 3,25 procent. Natomiast jak to było jeszcze rok temu?

Sprawdź ranking lokat kwiecień 2016  >>>

W przypadku lokat miesięcznych, najwyższe oprocentowanie proponowane było przez BGŻ Optima, a dokładniej przez ich produkt finansowy, czyli przez Lokatę Bezkarną. W takiej sytuacji możemy spodziewać się oprocentowania wynoszącego 4 procent. Ponadto oprocentowanie było cały czas takie same. Identyczną ofertę posiadał Smart Bank. Czyli jak można się domyślać, wiele osób korzystało z tych ofert i jednocześnie stawało się klientami tych placówek. Nieco mniej opłacalną stawkę proponował BOŚ Bank w swojej EKOlokacie bez Kantów.

Decydując się na tę ofertę, można było skorzystać aż z 3 procent. Teraz byśmy stwierdzili, że jest to całkiem zadowalająca oferta. Wtedy jednak utrzymywała się ona na średnim poziomie. Poszukując nieco dłuższych lokat, w kwietniu tamtego roku przeglądać mogliśmy oferty produktów finansowych, które obowiązywały nas przez okres 3 miesięcy. To właśnie z tego powodu, mogliśmy założyć lokatę na 4 procent, która była oferowana między innymi przez BGŻ Optima w postaci Lokaty Bezkarnej, w Idea Banku, która proponowała Lokatę Happy, jak i również mBank ze swoja ofertą o nazwie Lokata 4% na wejście. Takie wysokie oprocentowanie było proponowane nie bez powodu. Oferta kierowana była wyłącznie do nowych klientów, którzy korzystali z wysokiego oprocentowania, a w zamian musieli założyć konto w konkretnej placówce.

A może coś SMART w Rankingu Lokat Kwiecień 2015

Całkiem niezłą ofertę posiadał także Smart Bank, który oczywiście proponował SMART lokatę na powitanie z oprocentowaniem wynoszącym 3,75 procent. Zaraz za nim znajdowała się oferta proponowana przez neoBank, z propozycją 3,5 procent w skali roku. Zatem decydując się na lokaty 3-miesięczne, oprocentowanie było zdecydowanie wyższe niż w przypadku lokat miesięcznych.

Lokaty półroczne, przyciągały raczej długofalowych inwestorów, którzy są zainteresowani zdecydowanie spokojniejszym oprocentowaniem. Jednak warto skupić się także na tym, że banki nieco zmniejszyły swoje proponowane odsetki. Zatem nie było już wśród nich propozycji wynoszącej 4 procent w skali roku. Natomiast ranking lokat kwiecień 2015 obejmował maksymalnie 3,25 procent w skali roku, które było proponowane na eLokacie24 w SK Banku. Na drugim miejscu w rankingu lokat półrocznych znajdowała się Idea Bank, proponujący Lokatę Last Call, która zawierała 3,10 procent w skali roku, wraz ze stałym oprocentowaniem. Równe 3 procent było gwarantowane przez BIZ Bank, który w swojej ofercie posiadał produkt finansowy o nazwie Lokata BIZ PRO. Natomiast o 0,10 procent mniej w skali roku, ofertę składano w Getin Banku – Lokata jak Marzenie, jak i również w Smart Banku, w SMART lokacie.

Sprawdź najlepsze lokaty kwiecień 2016  >>>

Warto pochylić się również nad lokatami, które można było otworzyć na okres 12 miesięcy. Były to produkty finansowe dedykowane szczególnie cierpliwym inwestorom. Na pierwszym miejscu znalazła się lokata na szczycie, która była proponowana przez Getin Bank. Klienci korzystający z tej propozycji mogli liczyć na 3,10 procent w skali roku. Jeśli korzystali z lokaty internetowej, czyli Lokaty na Szczycie zakładanej w bankowości internetowej, to oprocentowanie było niższe o 0,20 procent w skali roku. Warto dodać, iż obie ofert obejmowały oprocentowanie określane mianem progresywnym.

Ranking Lokat Kwiecień 2015 co więcej dla najbardziej wytrwałych

Najbardziej wytrwali inwestorzy, mogli otworzyć lokatę na okres wynoszący 24 miesiące. Najlepsza ofertę w zeszłorocznym zestawieniu posiadał SK Bank, który proponował Interlokatę Standard z oprocentowaniem wynoszącym aż 4,20 procent w skali roku. Jedyną niewiadomą było jednak oprocentowanie zmienne. Wszelkie zmiany były uwzględnione w regulaminie, zatem klienci mogli liczyć również na spadek oprocentowania.

Zmienne oprocentowanie proponowane było także w T-Mobile Usługi Bankowe, a dokładniej w Lokacie Standardowej. Jednak tutaj już trzeba nastawić się na oprocentowanie wynoszące 2,95 procent, samo jak w przypadku oferty SMART Banku, który zaproponował SMART Lokatę WIBOR Plus.

Jak widać propozycji było sporo. Wśród nich można było wymienić nawet Interlokatę Standard, która była proponowana przez SK Bank, z oprocentowaniem wynoszącym 5 procent w skali. Roku. Warunkiem przystąpienia do tej oferty, jest założenie takiej lokaty na okres 36 miesięcy.

Sprawdź ranking najlepszych lokat kwiecień 2016  >>>

Ranking Lokat Marzec 2015

Sprawdź ranking lokat marzec 2015 i dobierz najlepszą dla Ciebie lokatę bankową ! Porównaj oprocentowanie i całkowity zysk z poszczególnych lokat. Już dawno możemy zapomnieć o tym co było w 2015 roku, a dokładniej w marcu w tamtym czasie, to mimo wszystko możemy dokładnie porównać tamtejszą sytuację z obecną. A dokładnie chodzi o warunki przedstawiane w ofertach lokat. Już od dłuższego czasu narzekamy na coraz niższe stawki procentowe proponowanych lokat. Żeby jednak móc naprawdę narzekać, trzeba mieć jeszcze pogląd na wcześniejszą sytuację, czy na pewno mieliśmy do czynienia z dużo wyższymi stawkami procentowymi.

Najlepsze Lokaty Ranking Lokat Marzec 2016

Gdy spojrzymy na ranking lokat marzec 2015, to wtedy bez najmniejszego problemu przekonamy się, że faktycznie te stawki były zdecydowanie wyższe. Jednak warto mieć na uwadze, że mowa jest o średnim oprocentowaniu. Ponieważ liderzy na rynku bankowym nadal utrzymują bardzo dobry poziom.

W okresie marca 2015 roku, najlepszą lokatą zakładaną na okres 6-miesięcy miał Meritum Bank. On proponował już w tym czasie Lokatę internetową. Jednocześnie powinniśmy mieć na uwadze, że proponowane odsetki utrzymywały się na poziomie 3 procent. Gdybyśmy postanowili tam przechować nasz jedyny tysiąc złotych, to po okresie pół roku moglibyśmy spokojnie zarobić 12,24 złotych.

Drugie miejsce w tym zestawieniu znalazły aż 4 lokaty jednocześnie. Do nich zalicza się BIZ Lokata Spinająca, SMART Lokata, Lokata jak marzenie, jak i również e-Lokata Prosty Zysk. W ten sposób klienci mogli skorzystać z depozytów, na których mogli swobodnie zarobić 2,90 procent w skali roku. Każda z tych lokat była proponowana przez kolejno BIZ Bank, Bank SMART, Getin Online, jak i również Open Finance.

Sprawdź ranking lokat marzec 2016 >>>

Nieco niższe oprocentowanie zaproponował PlusBank, który wyszedł z ofertą Lokaty internetowej, która miała przynieść 2,85 procent zysku. Oczywiście cały czas mówimy o lokatach otwieranych na okres 6 miesięcy.

Ranking Lokat Marzec 2015 – poza podium

Już poza podium, a jednocześnie na 4 miejscu znalazła się Lokata Stabilna promowana przez Idea Bank. Jest to produkt finansowy umożliwiający zarobienie aż 2,8 procent w skali roku. Chociaż nie była to najwyższa stawka na tamten okres czasu, dzisiaj takie oprocentowanie na pewno byłoby już jednym z wyższych. Na ostatnim miejscu w takim rankingu znalazła się oferta Getin Banku pod nazwą Lokata Prosty Zysk. Podczas jej otwarcia, po okresie 6 miesięcy, można było zyskać aż 2,7 procent w skali roku.

Jeżeli jednak w tym czasie zdecydowalibyśmy się na nieco większy wkład finansowy, a mianowicie złożylibyśmy minimalny depozyt w wysokości 10 tysięcy złotych, wtedy jednocześnie moglibyśmy zyskać zdecydowanie wyższe oprocentowanie w skali roku.

Na pierwsze miejsce niewątpliwie wysunął się SK Bank z propozycją eLokaty24. To pozwoliłoby nam na zarobienie aż 3,30 procent w skali roku. I nie ma co ukrywać, że to byłaby dzisiaj naprawdę bardzo atrakcyjna stawka. Na drugim miejscu znalazł się wcześniejszy lider, który zaproponował również 3 procent w skali roku na Lokacie Internetowej. A tym liderem był oczywiście Meritum Bank.

Niezależnie od tego, jak dużo byśmy chcieli ulokować, to i tak układ w rankingu pozostaje taki sam. Warto mieć na uwadze, że rankingi uzależnione są w dużej mierze również od tego, na jak długo chcemy odłożyć pieniądze, a także czy szukamy banku bez żadnych zobowiązań.

Sprawdź najlepsze lokaty marzec 2016 >>>

Jeśli przykładowo nie mamy z tym żadnego problemu, by założyć konto w banku mimo tego, że lokata trwa dosłownie kilka miesięcy, a później przechodzimy na normalne warunki umowy, to jak najbardziej możemy korzystać z takich atrakcyjnych promocji.

Najlepsze Lokaty Marzec 2015
Najlepsze Lokaty Marzec 2015 – Ranking Lokat !

Ranking Lokat Marzec 2015 – jak otworzyć lokatę?

Najdogodniejszą formą zakładania lokat jest niewątpliwie Internet. Jest to źródło niebywałych możliwości, pozwalających na bardzo szybkie podejmowanie decyzji i uruchomienie produktu finansowego. W takim razie nie powinniśmy się kompletnie dziwić tym, że nasza sytuacja finansowa może wręcz ulec zmianie z minuty na Mintę. Wszystko przecież zależy od nas, czy rzeczywiście będziemy chcieli pomnożyć nasze zyski, czy jednak niekoniecznie. Wybór nie jest trudny, przecież nie ma niczego lepszego jak zarabianie po prostu na swoich pieniądzach, które nie robią nic poza leżeniem na lokacie i czekaniem na ich wypłacenie.

Sprawdź lokaty marzec 2016 >>>

Ranking Lokat Luty 2015

Osoby, które chcą nieco zarobić inwestując swoje pieniądze w bezpieczny sposób często decydują się na wpłatę pieniędzy na lokatę. Jak jednak wiadomo lokata lokacie nierówna. Obecnie banki oferują tak wiele możliwości, jeżeli chodzi inwestowanie w ten sposób, że czasami trudno jest się w tym wszystkim połapać. Co więcej, niektóre banki oferują o wiele bardziej atrakcyjne warunki od innych. Warto więc wiedzieć co zrobić, by wybrać najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązanie dla siebie.

Ranking lokat luty 2015 – czy warto z niego korzystać?

Na pewno warto skorzystać z internetu, ponieważ to właśnie w sieci znaleźć można najwięcej informacji, które są dodatkowo aktualne. W żadnych czasopismach, książkach czy innych mediach nie sposób znaleźć świeżego porównania lokat bankowych. W internecie nie ma problemu ze znalezieniem takich informacji. Co więcej, stron tego typu w sieci jest bardzo wiele. Oczywiście, aby ranking lokat luty 2015 był naprawdę przydatny koniecznie trzeba skorzystać ze strony, na której znaleźć można tylko prawdziwe i aktualizowane informacje. Tego typu strony można zwykle rozpoznać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na treść, ponieważ to właśnie ona jest wyznacznikiem wysokiej jakości stron internetowych. Wybierając stronę warto szukać również takich, które porównują kilka typów lokat. Dzięki temu znalezienie odpowiedniej lokaty dla siebie nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Sprawdź pełen ranking lokat luty 2016 >>>

W ofercie banków znaleźć można wiele różnego rodzaju lokat bankowych, są to między innymi lokaty jednodniowe, rentierskie, dla dziecka i wiele innych. Banki bardzo często oferują również takie lokaty, które ze względu na poszczególne cechy danej lokaty kojarzą się tylko i wyłącznie z danym bankiem. Ranking lokat luty 2015 to sposób na znalezienie najlepszej lokaty dla siebie. W rankingu takim znaleźć można informacje na temat oprocentowania oraz wysokości kwoty pieniężnej, którą można umieścić na lokacie. Co więcej, bardzo często strony od razu przekierowują do wybranych banków i do założenia lokaty, jest to zatem rozwiązanie nie tylko korzystne z punktu widzenia finansowego, ale również bardzo wygodne.

 

Każdy ranking lokat luty 2015 może być tak naprawdę stworzony na potrzeby konkretnej firmy, dlatego nawet znajdując jakieś informacje o lokatach, warto sprawdzić, chociażby w kilku bankach, czy tak naprawdę informacje te pokrywają się i czy dana lokata w rzeczywistości prezentuje się najlepiej na tle innych. Tak naprawdę, dzięki dostępowi do internetu czynność ta zajmie dosłownie paręnaście minut, korzyści natomiast będą ogromne, tym bardziej, jeżeli lokata będzie zakładana na większą kwotę pieniędzy. Przeglądając strony internetowej oferujące ranking lokat luty 2015 warto zwrócić uwagę na to, jakie jeszcze informacje ona oferuje. Im informacji tych będzie więcej, i im bardziej starannie będą one przygotowane, tym oczywiście strona będzie plasowała się na liście lepszych jakościowo stron. Do tego typu stron zaliczają się wszystkie serwisy o tematyce finansowej, gdzie ranking lokat luty 2015 jest jedynie dodatkiem.

Sprawdź pełen ranking lokat luty 2016 >>>

Jeżeli ktoś kompletnie nie wie na jaką lokatę się zdecydować – co jest jak najbardziej realne ze względu na olbrzymią ilość opcji, można po prostu zdecydować się na rozmowę z doradcą w konkretnym banku. To, że doradca taki wytłumaczy wszystkie za i przeciw danej lokaty nie będzie wcale obligowało klienta do założenia lokaty w danym banku. Dla wielu osób to właśnie niewiedza, jeżeli chodzi o inwestycje jest największą przeszkodą ku temu, by oszczędzać. Nie warto trzymać pieniędzy w przysłowiowej skarpecie w domu bądź na koncie w banku. Warto zainwestować, tym bardziej, że to nic nie kosztuje, a można jedynie zyskać i to całkiem sporo. Chcąc samodzielnie wybrać lokatę bankową dla siebie niewątpliwie warto wybrać profesjonalny ranking lokat luty 2015, dzięki któremu podjęcie decyzji odnośnie wyboru odpowiedniej lokaty będzie zdecydowanie łatwiejsze i przede wszystkim będzie bardziej trafne i jednocześnie zyskowne. Dobra lokata to produkt bankowy, na który tak naprawdę powinien zdecydować się każdy, nawet ten, kto nie ma wielu oszczędności.

Wśród lokat na 3 miesiące najlepiej w naszym rankingu lokat luty  2015 wypadają następujące lokaty:

 • Getin Bank, oferta Twoja Lokata III oprocentowana na 3,50%, każde 1000 zł to 6,90 zł zysku
 • Idea Bank, oferta Lokata Bezkonkurencyjna oprocentowana na 3,10%, każde 1000 zł to 6,12 zł zysku
 • Bank SMART, oferta SMART Lokata oprocentowana na 2,90%, każde 1000 zł to 5,72 zł zysku

Wszystkie powyższe lokaty, najlepsze w lutym 2015, posiadają limity od 1 tys. zł do 10 tys. zł i skierowane są do nowych klientów banku.

Sprawdź pełen ranking lokat luty 2016 >>>

Ranking Lokat Grudzień 2014

Ranking Lokat Grudzień 2014 prezentuje kolejny spadek oprocentowania lokat w stosunku do listopada. Spadające oprocentowanie lokat bankowych szczególnie widoczne jest wśród propozycji banków skierowanych do każdego typu klientów. Przykładowo oferty Banku Smart oraz BIZ Banku zostały obniżone do 3 proc. W ubiegłym miesiącu było to znacznie więcej – 3,5%.

Niskie oprocentowanie wynika z niskich stóp procentowych. Aktualnie stopa referencyjna wynosi tylko 2%. Nie ma jednocześnie sygnałów, aby w przyszłości stopy miały być podwyższone. Niektóre banki oferują jednak oprocentowanie wyższe niż stopa referencyjna.

Wśród najlepszych lokat na 3 miesiące dla kwoty do 10 tys. zł mamy 3 propozycje. Pierwszą jest oferta Twoja Lokata III w Getin Bank oprocentowana na 3,5 procent. Kolejnymi ciekawymi propozycjami będą Lokata Party w Getin Online oraz EKOlokata Świetnie Procentująca w BOŚ Bank. Obie lokaty oprocentowane będą na 3,1%.

Zysk z najwyżej oprocentowanej lokaty w Getin Bank – Twojej Lokaty III wynosi aż 69,9 zł z zainwestowanych 10 tys. zł . Całkiem sporo jak bez dodatkowych warunków – wyjaśnia ekspert ds. lokat bankowych.

Ranking Lokat Grudzień 2014 – lokaty standardowe

 • Getin Bank (Twoja Lokata III) – oprocentowanie 3,5% w skali roku.
 • BOŚ Bank (EKOlokata Świetnie Procentująca) – oprocentowanie 3,1% w skali roku.
 • Getin Online (Lokata Party) – oprocentowanie 3,1% w skali roku.

Sprawdź pełen ranking lokat grudzień 2015 >>>

Jeżeli dotychczas nie otwierałeś konta bankowego w Idea Bank, Banku BGŻ lub BNP Paribas to ciekawą propozycją będą lokaty promocyjne. Lokaty promocyjne skierowane są do nowych klientów poszczególnych banków. Przykładowo Lokata Happy na 10 tys. zł jest oprocentowana na aż 5%. Bardzo wysokie oprocentowanie jest na szczycie ranking lokat grudzień 2014.

Niewiele niżej na 4% poziomie w skali roku mamy 2 kolejne propozycje. Pierwszą jest Lokata Bezkarna w Banku BGŻ. Druga jest Lokata Dobrze Prosperująca w Banku BNP Paribas. Oprocentowanie na poziomie 4% jest bardzo atrakcyjne. Obie lokaty wymagają założenia konta bankowego.

Jeżeli interesuje Cię zysk w okolicach 100 zł, to najlepszą propozycją będzie Lokata Happy w Idea Banku. Magiczne 5% zapewnia aż 99,8 zł z zainwestowanych 10 tys. zł – podsumowuje ekspert ds. lokat bankowych.

Ranking Lokat Grudzień 2015 – lokaty promocyjne

 • Idea Bank (Lokata Happy) – oprocentowanie 5% w skali roku.
 • BGŻOptima (Lokata Bezkarna) – oprocentowanie 4% w skali roku.
 • BNP Paribas Bank (Lokata Dobrze Procentująca) – oprocentowanie 4% w skali roku.

Sprawdź pełen ranking lokat grudzień 2015 >>>

Ranking Lokat Listopad 2014

Ranking Lokat Listopad 2014 to wiarygodne porównanie lokat bankowych dostępnych w Polsce. Zacznijmy od początku – myśląc o lokatach zazwyczaj w pierwszej kolejności decydujemy się na banki w których mamy konta – Alior bank, PKO BP,  BZ WBK, mBank, Millennium wszystkie one posiadają w ofercie lokaty, jednak nie gwarantują one dużego zysku. Ogólnie obserwując rynek i porównując go do lat ubiegłych depozyty bankowe pozwalają na coraz mniejszy zysk, a oprocentowanie najdłuższych lokat cały czas spada, dlatego warto rozważyć alternatywne banki. Na szczęście w minionym miesiącu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na koleją obniżkę stóp procentowych, co jest bardzo dobrą wiadomością dla osób chcących oszczędzać na lokatach.

Sprawdź pełen ranking lokat listopad 2015 >>>

Warto zauważyć też, że obecnie wpłacając do banku pieniądze na 2 lata średnio zarobimy o 0,7 punktu procentowego mniej niż na lokacie założonej we wrześniu. Standardowo nadal najwyższe oprocentowanie dostaniemy na lokatach promocyjnych, z których możemy skorzystać tylko raz lub po wpłacie do banku nowych, nie zdeponowanych w nim wcześniej środków.

Lokaty kwartalne z 10 tys. zł inwestycji dają wynik ok. 48 złotych. Spadek oprocentowania w grupie lokat kwartalnych jest najmniejszy i wynosi 0,25 punktu procentowego w stosunku do ubiegłego miesiąca. Zysk z lokat półrocznych, to 2,15%, czyli ponad 85 złotych z każdych 10 tys. zł zdeponowanych na lokacie – wyjaśnia ekspert RL

Roczne lokaty mają niewiele większe oprocentowanie (2,27%), jednak dzięki dwa razy dłuższemu okresowi, po odjęciu podatku od zysków kapitałowych, dostaniemy prawie 92 złote. Dwuletnie depozyty oferują średnio 2,52%, czyli niewiele ponad 204 złote. W ich przypadku obniżka oprocentowania jest najwyższa. Mimo pozostawienia w listopadzie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, banki zdecydowały się zredukować oprocentowanie 24-miesięczych lokat – których termin zapadalności wypada w 2016 roku – aż o 0,7 punktu procentowego.

Na początku naszego zestawienia mamy wartą rekomendacji SMART Lokatę na powitanie. Otwarcie niniejszej lokaty możemy przeprowadzić pośrednictwem portalu SMARTLokaty Online, gdzie nowi klienci BIZ Banku oraz Banku SMART. SMART mogą na 1, 2 lub 3 miesiące założyć Lokatę na powitanie. Jedna osoba może założyć jedną lokatę, a dodatkowo jest ona ograniczona do kwoty od 1 000 zł do 10 000 zł.  Zaletą tej oferty jest brak konieczności posiadania konta osobistego w BIZ Banku lub w Banku SMART. Przykładowo oprocentowanie 1-miesięcznej SMART Lokaty na powitanie wynosi 4,3% w skali roku. Po miesiącu na konto jej posiadacza wróci wpłacony kapitał powiększony o 14,31 zł.

Lokaty na 3 miesiące – ranking lokat listopad 2014

Analizując lokaty na trzy miesiące widzimy,  ze najlepiej wypadają w tej kategorii Lokata HAPPY w Idea Banku, SMART Lokata na powitanie w Banku SMART/ BIZ Banku, Lokata promocyjna banku w Credit Agricole oraz Lokata Bezkarna w BGŻOptima. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu pierwszą pozycję w zestawieniu zajęła Lokata HAPPY w Idea Banku. Jej oprocentowanie wynosi w skali roku aż 5%, co zapewnia, że kwota odsetek od sumy 10 tys. zł, jakie zostaną dopisane do wpłaconego kapitału wynosi 102,08 zł. Kolejne miejsce zajęły SMART Lokatą na powitanie Banku SMART oraz Lokata promocyjna Credit Agricole Banku Polska. Obie zapewniają bardzo atrakcyjne oprocentowanie wynoszące 4,1% w skali roku, co przy 10 tys. zł zapewnia nam 83 zł odsetek na zamknięciu lokaty. Inną wartą uwagi propozycją na 3 miesiące oszczędzania jest Lokata Bezkarna BGŻOptima. Jej oprocentowanie wynosi cale 4% w skali roku, co po trzech miesiącach depozytu na 10 tys. zł wpłaconych na da nam ok. 82 złotych odsetek.

Najlepsze lokaty na 3 miesiące – Ranking lokat Listopad 2014

  • Idea Bank (Lokata HAPPY) zapewnia oprocentowanie 5,00%
  • BIZ Bank/Bank SMART (SMART Lokata na powitanie) zapewnia oprocentowanie 4,10%
  • Credit Agricole Bank Polska (Lokata promocyjna) zapewnia oprocentowanie 4,10%
  • BGŻOptima (Lokata Bezkarna) zapewnia oprocentowanie 4,00%
  • neoBANK onLINE (energoLOKATA 3M PLUS) zapewnia oprocentowanie 3,90%

Lokaty na 6 miesięcy – ranking lokat listopad 2014

Lokaty sześciu miesięczne nie są już tak bardzo atrakcyjnie oprocentowane jak trzy miesięczne, najlepiej w tym gronie prezentuje się  eLokata24 SK banku oprocentowana na 3,65% w skali roku. Po szczęściu miesiącach kwota 10 tys. zł powinna nam zapewnić ponad 146 zł dodatkowych środków. Warto zaznaczyć, że to jedna z dwóch lokat o oprocentowaniu zmiennym w naszym rankingu, a jej oprocentowanie ostatni raz zmieniane było na początku kwietnia 2014 r.

Kolejne pozycje zajęły dwie lokaty BIZ Banku: BIZ Lokata PRO i BIZ Lokata Spinająca. Ich oprocentowanie wynosi kolejno 3,5% oraz 3,4% w skali roku. Po upływie sześciomiesięcznego okresu obowiązywania depozytu posiadacze tych lokat zarobią odpowiednio 140,50 zł oraz 138,56 zł. Minimalna kwota lokaty została ustalona na 1 tys. zł a maksymalna na 10 tys. zł.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy – Ranking lokat Listopad 2014

 • SK bank (eLokata24) zapewnia oprocentowanie 3,65%
 • BIZ Bank (BIZ Lokata PRO i BIZ Lokata Spinająca) zapewnia oprocentowanie 3,50%
 • BOŚ Bank (EKOlokata Zielona) zapewnia oprocentowanie 3,20%
 • neoBANK onLINE (neoLOKATA 6M) zapewnia oprocentowanie 3,10%
 • Toyota Bank (Depozyt Plus) zapewnia oprocentowanie 3,10%

Lokaty na 12 miesięcy – ranking lokat listopad 2014

Nasze zestawienie kończymy porównaniem lokat rocznych, w których najbardziej atrakcyjna okazała się Lokata WIBOR BIZ Banku. Oprocentowanie tego produktu bankowego ustalane jest na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 6M, wynosi 3,52% w skali roku. Wysokość odsetek, jakie po roku zostaną dopisane do 10 tys. zł kapitału to ok. 285 zł. Warto pamiętać, że WIBOR może się w przyszłości zmienić, na chwile obecną dominują opinię, że będzie coraz niższy, co może wpłynąć na atrakcyjność tej lokaty w przyszłości.

Następną pozycję zajął Depozyt Plus Toyota Banku oprocentowany na 3,25% w skali roku, a po roku do wpłaconych na nią 10 tys. zł sprawi, że na zamknięciu bank dopisze 263,24 zł odsetek. Na kolejnym miesjcu mamy, aż pięć lokat oprocentowanych na 3,2% w skali roku, które zapewniają oszczędzają blisko 260 zł zysku z każdej zainwestowanej sumy 10 tys. zł

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy – Ranking lokat Listopad 2014

 • BIZ Bank (Lokata WIBOR) zapewnia oprocentowanie 3,52%
 • Toyota Bank (Depozyt Plus) zapewnia oprocentowanie 3,25%
 • Meritum Bank (Meritum Zysku w Internecie i Lokata Standardowa Internetowa) zapewnia oprocentowanie 3,20%
 • neoBANK onLINE (neoLOKATA 12M)zapewnia oprocentowanie 3,20%
 • Inteligo (IGO Lokata) zapewnia oprocentowanie 3,10%

Sprawdź pełen ranking lokat listopad 2015 >>>

Ranking Lokat Czerwiec 2014 – Najlepsze Lokaty !

Osoby, które tylko rozpamiętują, jak kiedyś było dobrze, kiedy na lokatach, można było faktycznie zarobić całkiem przyzwoite oprocentowanie, w tej chwili nie są chętne do deponowania swoich oszczędności. Rzeczywiście obserwując ranking lokat czerwiec 2014 i porównując go do obecnych możliwości, przekonujemy się, że odsetki mocno poszły w dół. Jednak obronną ręką nadal osłaniają się placówki, które przygotowują specjalne oferty dla nowych Klientów.

Najlepsze Lokaty Czerwiec 2014 zakładane na 1 miesiąc

Wśród lokat zakładanych wyłącznie na okres 1 miesiąca, na pierwszym miejscu znalazła się Lokata Bezkarna, która była pionierskim produktem dla BGŻ Optima. W związku z tym, że zajmowała ona główne miejsce w rankingu, Klienci mogli spodziewać się oprocentowania wynoszącego aż 4 procent w skali roku. Na drugim miejscu z oprocentowaniem wynoszącym już 3 procent w skali roku, znalazła się Prosta Lokata, będąca jednocześnie promocyjnym produktem oszczędnościowym proponowanym przez BNP Paribas. Trzecie miejsce wśród lokat jednomiesięcznych, zostało przyznane Interlokacie Standard, która była produktem SK Banku.

Sprawdź najlepsze lokaty czerwiec 2016  >>>

By się przekonać o tym, że to było całkiem atrakcyjne oprocentowanie, jak na 2014 rok, warto zobaczyć propozycje lokat z samego końca listy. W tamtym czasie na 30 miejscu w rankingu znalazła się Lokata Nieparzysta oferowana przez Bank PKO BP. Swoim Klientom proponowała zaledwie stałe oprocentowanie utrzymujące się na poziomie 0,90 procent w skali roku.

Najlepsze Lokaty Czerwiec 2014 zakładane na trzy miesiące

Osoby, które były zainteresowane nieco dłuższymi inwestycjami, z powodzeniem mogły skorzystać z lokat zakładanych na okres 3 miesięcy. Tym bardziej, że rzeczywiście tutaj oprocentowanie wyróżniało się na bardzo wysokim poziomie. W pierwszej kolejności można było wspomnieć o produkcie oszczędnościowym Lokata Happy Hour, który był propozycją ze strony Idea Banku. Korzystając z tej propozycji, można było zyskać aż 5 procent w skali roku. Nie było dla nikogo żadnym zaskoczeniem, że tak wysokie oprocentowanie, było proponowane wyłącznie osobom, które dopiero postanowiły przystąpić do grona nowych klientów banku.

Sprawdź ranking lokat czerwiec 2016  >>>

Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Lokata Mobilna, będąca ofertą Banku Millennium. Tutaj konsumenci finansowych zysków, mogli liczyć na odsetki utrzymujące się na poziomie 4,50 procent w skali roku. Jeśli kogoś zadowalało oprocentowanie utrzymujące się na poziomie 4 procent w skali roku, miał do wyboru dwa produkty: Lokatę Bezkarną proponowaną przez BGŻ Optima, lub też Lokatę Mobilną, kluczowy produkt dedykowany przez mBank.

Patrząc na ostatnie miejsca, jakie przedstawia ranking lokat czerwiec 2016 w przypadku depozytów zakładanych na okres 3 miesięcy, tym razem mamy do czynienia z Bankiem Pekao, który w swojej E-lok@cie proponował 1 procent w skali roku.

Ranking Lokat Czerwiec 2014 Najlepsze Lokaty 2016
Ranking Lokat Czerwiec 2014 Najlepsze Lokaty 2016

Najlepsze Lokaty Czerwiec 2014 zakładane na 6 miesięcy

Półroczne lokaty na samym szczycie rankingu, nie wyróżniały się już tak wysokim oprocentowaniem, jak wcześniej. Jednak i tak można było wybrać całkiem przyzwoite oferty. Na początku warto skupić się na najlepszym produkcie. W tamtym czasie, najwyższym oprocentowaniem wyróżniała się Lokata Extra, która była oferowana przez Meritum Bank. Klienci, którzy z niej skorzystali, mieli okazję zarobić aż 3,70 procent w skali roku. Na drugim miejscu znajdowała się Lokata BIZ PRO, oferująca już 3,60 procent w skali roku. BIZ Bank, przez jakiś czas utrzymywał tę promocyjną ofertę dla swoich Klientów. Na tym samym miejscu znalazła się również Interlokata Standard, która była produktem SK Banku. Trzecie miejsce zostało przyznane Lokacie Standardowej, ponieważ PLUS Bank swoim klientom gwarantował oprocentowanie na poziomie 3,55 procent w skali roku. Co ciekawe, lokaty półroczne nie wyróżniały się diametralnie niskim oprocentowaniem, jak było w przypadku wcześniejszych zestawień. Mianowicie w rankingu, najniżej oprocentowanym produktem była Lokata Parzysta, proponowana przez Bank PKO BP. Klienci, żeby skorzystać z opcji wyróżniającej się oprocentowaniem na poziomie 1,4 procent w skali roku, musieli przystąpić do banku jako nowi konsumenci.

Najlepsze Lokaty Czerwiec 2014 zakładane na 12 miesięcy

 Ranking lokat czerwiec 2014, proponuje również zestawienie najlepszych, jak i najmniej opłacalnych lokat rocznych. Czyli takich, które zakłada się na okres 12 miesięcy. Na pierwszym miejscu wśród takich lokat znalazła się Lokata Dynamiczna, proponująca aż 4,158 procent w skali roku. Takie dziwne oprocentowanie można tłumaczyć tym, że odsetki były naliczane w sposób progresywny. Był to główny produkt proponowany przez SK Bank. Na drugim miejscu znalazła się Lokata Efektywna. Jej założycielem był Idea Bank. Natomiast Klienci, którzy w tamtym czasie skorzystali z oferty, mogli liczyć na oprocentowanie wynoszące aż 3,80 procent w skali roku. Jeśli porównamy do tej propozycji wcześniejsze lokaty krótkoterminowe, to rzeczywiście im dłużej deponowaliśmy pieniądze na lokacie, tym więcej korzyści z takiej inwestycji mogliśmy wynieść. Trzecie miejsce należało do BIZ Banku, proponującego Lokatę BIZ PRO. Każdy, kto chciał się przyłączyć do grona nowych Klientów, mógł liczyć na oprocentowanie wynoszące 3,75 procent w skali roku.

Sprawdź lokaty czerwiec 2016  >>>

Ranking Lokat Kwiecień 2014

Lokaty są jednymi z najbardziej bezpiecznych produktów finansowych, które proponowane są przez placówki bankowe, jeśli chodzi o inwestycje, czyli pomnażanie swoich oszczędności. Jeśli dokładnie przejrzymy ranking lokat kwiecień 2014, to szybko zorientujemy się, jak wiele produktów finansowych występowało na bardzo korzystnych warunkach.

Jedną z najlepszych z nich była Lokata Mobilna, które oferowana była przez Bank Millennium. W związku z tym, można było na niej zyskać aż 4 procent w skali roku. Co rzeczywiście po okresie 6 miesięcznym, przy wpłacie zaledwie 5 tysięcy złotych, można było uzyskać aż 81,21 złotych zysku. Jednak Bank Millenium nakładał pewne warunki. Przede wszystkim oferta była już kierowana do osób, które posiadały rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe. Poza tym, można było ją założyć wyłącznie przez aplikację mobilną. Ponadto wysokość depozytu, wahała się w granicach od 500 do 10 tysięcy złotych. Czyli oferta była kierowana przede wszystkim do osób, które rzeczywiście nie mają zawrotnych sum do dyspozycji, ale raczej nie chcą, by one leżały i nie generowały żadnych dodatkowych zysków.

Zobacz ranking lokat kwiecień 2016  >>>

Drugie miejsce w rankingu w 2014 roku zajęła eLokata24, wraz z oprocentowaniem zmiennym. Oferta kierowana była przez SK Bank z oprocentowaniem wyjściowym wynoszącym aż 3,65 procent w skali roku. Na trzecim miejscu, niewiele niższe oprocentowanie posiadał FM Bank PBP, który oferował FM Lokatę Pro z oprocentowaniem wynoszącym 3,61 procent w skali roku. Dlatego deponując na tej lokacie 5 tysięcy złotych, po pół roku mieliśmy okazję zyskać aż 73,30 złotych.

Jeśli chodzi o lokaty roczne, to ranking lokat kwiecień 2014 przedstawiał się w całkiem zbliżony sposób. Mianowicie na pierwszym miejscu znajdowała się Lokata Mobilna, która oferowana była przez BZ WBK. Jej propozycja wynosiła lokatę z oprocentowaniem wynoszącym aż 4 procent w skali roku. Jeśli ktoś się skusił na tę właśnie ofertę, to można domniemać iż po roku, wpłacając zaledwie 5 tysięcy złotych, można było zyskać aż 162 złotych. Może dla wielu osób jest to niewielka suma, ale tak naprawdę wygenerowana bez najmniejszego trudu. Trzeba było jedynie założyć lokatę i nic więcej nie bank od klientów nie wymagał.

Na drugim miejscu pośród propozycji rocznych lokat znalazła się FM lokata PRO, proponowana przez FM Bank PBP. Zakładała ona Zyk w wysokości 3,75 procent w skali roku. Dlatego deponując identyczną kwotę, jak w banku poprzednim, można było spodziewać się zysku wynoszącego 145,80 złotych. Na nieco niższe oprocentowanie, czyli wynoszące 3,60 procent w skali roku zgodziły się między innymi Plus Bank, Getin Bank, jak i również Idea Bank.

Zobacz najlepsze lokaty kwiecień 2016  >>>

Bardzo korzystna oferta przedstawiana była wśród lokat dwuletnich. Tam na pierwszym miejscu znalazła się Direct+ Internet, lokata proponowana przez Santander Consumer Bank z oprocentowaniem wynoszącym 4,10 procent w skali roku. Jeżeli ktoś rzeczywiście postanowił zamrozić aż 5 tysięcy złotych na 2 lata, mógł po 24 miesiącach wyciągnąć oprócz swojego kapitału, również aż 332, 40 złotych. Kolejną lokatą jest FM Lokata Pro, którą znamy z poprzedniego przedziału czasowego. Tym razem jednak FM Bank PBP proponował 4,05 procent w skali roku.

Na trzecim miejscu w tym rankingu znalazła się lokata 24M, która była oferowana przez Alior Bank. W propozycji banku można było znaleźć aż 4 procent w skali roku. Osoby, które zdecydowały się na wpłacenie na okres 24 miesięcy 5 tysięcy złotych swoich oszczędności, po tym czasie mogły wyciągnąć aż 324 złotych zysku. Dla wielu osób, jest to kwota całkiem spora, na przykład idealna na prezenty gwiazdkowe, lub jako kieszonkowe na swoje planowane wczasy. Nie każdy jednak mógł rzeczywiście pozwolić sobie na zamrażanie pieniędzy aż na 2 lata. Szczególnie u osób, które ogólnie mają bardzo duże problemy z odkładaniem pieniędzy na inne cele, niż tylko regularne wydatki.

Zobacz ranking najlepszych lokat kwiecień 2016  >>>

Całkiem atrakcyjną ofertę wśród lokat dwuletnich, miał także Bank Pocztowy. Wśród jego produktów inwestycyjnych znalazła się Lokata Coraz Więcej 24M, która charakteryzowała się oprocentowaniem wynoszącym 3,81 procent w skali roku. Zaraz za nią znalazła się oferta Eurobanku, z Lokatą terminową o oprocentowaniu wynoszącym 3,75 procent w skali roku.

Przyglądając się zestawieniu lokat, jakie były dostępne w kwietniu 2014 roku, można szybko przekonać się, że to był całkiem niezły czas, jeśli chodzi o propozycje odsetek. W chwili obecnej uzyskanie 4 procent na lokacie niestety graniczy z cudem. Jest to również dla nas informacja sugerująca dalszy spadek odsetek. W takiej sytuacji należy się liczyć z tym, że obecne lokaty są naprawdę korzystne w porównaniu do ofert z jakimi się zapewne spotkamy za jakiś czas.

Oczywiście ostateczny wybór należy do właściciela oszczędności, który być może będzie ukierunkowany na zdecydowanie wyższe zyski, ale również pod tym względem będzie brał większe ryzyko, czyli możliwość utraty oszczędności, jeśli inwestycja nie będzie przebiegała zgodnie z planem. Natomiast lokaty zaliczają się do bezpiecznych inwestycji bankowych.