Jak tworzymy nasz ranking lokat?

Odpowiadając na Wasze pytania przygotowaliśmy krótki artykuł prezentujący, główne kryteria, jakie wykorzystujemy do opracowania naszego rankingu lokat.

Ranking Lokat - jak tworzymy
Ranking Lokat – jak tworzymy?

Pierwszym najistotniejszym kryterium oceny poszczególnych lokat jest ich oprocentowania w skali roku, ponieważ to ono przekłada się bezpośrednio na zysk z lokaty. Im wyższe tym lepiej, dana lokata otrzymuje więcej punków.

Kolejnym kryterium jest sposób naliczania odsetek, tzw. kapitalizacja, generalnie im częściej tym lepiej. Częsta kapitalizacja, przy tym samym oprocentowaniu nominalnym, pozwala osiągnąć wyższe zyski niż rzadsza kapitalizacja odsetek. Dzieje się tak dlatego, że od wypracowanych zysków też naliczane są odsetki.

Ważnym przy ocenie lokaty jest okres na który jest ona zakładana, choć to kryterium wykorzystujemy bardziej w charakterze porządkowym, dlatego ponieważ każdy z nas ma inne preferencje odnośnie oszczędzania oraz cele z tym związane.

Dla tych Klientów, którzy nie chcą często zmieniać banku istotną informacją, będą warunki przedłużenia lokaty na kolejne okresy. W przypadku ofert promocyjnych zazwyczaj tylko w pierwszym okresie obowiązywania lokaty oprocentowanie jest bardzo atrakcyjne, później zazwyczaj przy przedłużeniu spada do warunków rynkowych. Informacja jakie oprocentowanie otrzymamy przy przedłużeniu lokaty może mieć istotny wpływ na wybór jednej z dostępnych opcji.

Sprawdź nasz Ranking Lokat w praktyce!

Istotną informacją, w ocenie lokaty jest konieczność zakładania konta w banku oraz możliwość jej otwarcia za pośrednictwem sieci Internet. Obecnie coraz więcej banków dba o wygodę użytkownika przy tego typu operacjach, jednak cały czas prostota i wygoda przeprowadzenia całego procesu ma istotne znaczenie dla przeciętnego Klienta.

Minimalną oraz maksymalna wartość lokaty to kolejne punkty bardzo istotne przy ocenie jej atrakcyjności, w szczególności górne ograniczenia na relatywnie niskim poziomie (poniżej 10 tys. zł), co w praktyce ogranicza możliwości inwestycyjne Klientom posiadającym większe środki pieniężne.

Dodatkowo w ocenie atrakcyjności lokat, możliwość założenia kilku mniejszych lokat z tym samym oprocentowaniem jest traktowane jako istotny czynnik promujący daną ofertę, w stosunku do ofert konkurencji o podobnym oprocentowaniu.

Zazwyczaj w przypadku rozwiązania lokaty przed terminem tracimy nagromadzone odsetki, jeżeli model działania danej oferty ewentualne warunki działające na korzyść Klienta (np. naliczenia odsetek proporcjonalnie do długości trwania lokaty) promują daną lokatę, te działające na niekorzyść  obniżają liczbę punktów jakie uzyska dana oferta.

Podsumowując przy opracowaniu rankingu wykorzystujemy następujące kryteria:

  • wysokość oprocentowania,
  • kapitalizacja odsetek,
  • okres na jaki jest zakładana lokata,
  • co się dzieje w przypadku rozwiązania lokaty przed terminem,
  • minimalne i maksymalne wartości lokaty,
  • wygodę przy otwarciu lokaty,
  • konieczność zakładania konta,
  • możliwość założenia kilu mniejszych lokat zamiast jednej większej,
  • warunki przedłużenia lokaty na kolejne okresy.

Zobacz nasz Ranking Lokat – więcej …