Najlepsze oferty lokat bankowych!

Sprawdź najlepsze oferty lokat bankowych dostępne na naszym rynku i porównaj je do innych możliwości oszczędzania za pośrednictwem naszego rankingu, który umożliwia nie tylko porównanie terminowych lokat bankowych oszczędnościowych, ale także lokat inwestycyjnych – zapewniających gwarancję kapitału przy możliwości osiągnięcia wyższego zysku niż na standardowej lokacie.

Sprawdź ranking lokat – więcej >

Aktualnie najlepsze oferty lokat bankowych zapewniają oprocentowanie w skali całego roku na maksymalnym poziomie 5%, co wynika z aktualnie obowiązujących stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), w praktyce wysokie oprocentowanie jest jednak obarczone szeregiem ograniczeń, np. koniecznością otworzenia konta w banku, koniecznością przelewania wynagrodzenia na konto, limit liczby lokat oraz wartością lokaty, np. do 10 tys. zł, czy wymogiem utrzymywania odpowiedniego salda na koncie.

Najlepsze oferty lokat bankowych Sierpień 2015
Najlepsze oferty lokat bankowych Sierpień 2015

Wśród najlepiej ocenianych lokat dwumiesięcznych w sierpniu warto wymienić db lok@tę w Deutche Banku (na zdjęciu powyżej), lokatę standardową w Alior Banku oraz lokatę na Start w Meritum Banku. Pierwsza z nich zapewnia nawet 5% oprocentowania na lokacie, a kolejne dwie 4%. Ww. lokaty nie są jednak dla każdego o wymaganiach do otrzymania najlepszej oferty szerzej piszemy w naszym comiesięcznym porównaniu lokat.

Zastanawiając się nad wyborem najlepszej oferty lokat bankowych warto porównać też, jak w danym okresie wygląda opłacalność zakupu obligacji, np. obligacji skarbowych gwarantowanych przez skarb państwa. Oprocentowanie obligacji zmienia się wraz ze zmianami stóp procentowych, w praktyce ceny obligacji rosną, gdy stopy procentowe spadają, natomiast w odwrotnym przypadku ceny obligacji spadają. Dlatego, w sytuacji, gdy zysk z lokat jest relatywnie niewielki, często bardziej opłacalne są obligację.

Sprawdź najlepsze oferty lokat bankowych oraz innych możliwości oszczędzania – więcej >

Obecnie też, ze względu na dużą niepewność polityczną dość nisko wyceniane są spółki giełdowe, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do istotnego wzrostu ich wartości – zgodnie z zasada, że dobrze jest coś kupić tanio i sprzedać drogo 🙂 W tym kontekście warto obok lokat terminowych porównanać też stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych.