Ranking Lokat Sierpień 2015 – bankowe lokaty 2 miesięczne

Zgodnie z Waszą prośbą aktualizujemy nasz Ranking Lokat Sierpień 2015 o bankowe lokaty 2 miesięczne. Podobnie jak dotychczas zwracamy uwagę na oprocentowanie, warunki szczegółowe poszczególnych ofert banków oraz limity i ograniczenia związane z danym typem lokaty.

Na sierpień 2015 r. proponujemy przyjrzeć się trzem lokatom bankowym – ofercie Deutche Banku, Alior Banku oraz Meritum Banku. Ostatnie dwie z wymienionych marek to pod względem prawnym w rzeczywistości jeden bank, ale konkurujący wewnętrznie ofertą oraz jakością obsługi i sprzedaży.

Ranking Lokat 2015 Sierpień - lokaty dwumiesięczne
Ranking Lokat 2015 Sierpień – lokaty dwumiesięczne

Zacznijmy więc od prezentacji oferty Deutche Bank Polska, która dla osób decydujących się na założenie konta bankowego zapewnia oprocentowanie w wysokości 5 procent. Dla pozostałych użytkowników, którzy zrezygnują z otwarcia rachunku bankowego oprocentowanie będzie wynosić 2,5% – w praktyce przy aktualnych stopach procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej ww. oprocentowanie nadal jest wysokie. Bank umożliwia klientowi otwarcie tylko jednej lokaty w wysokości od 2 tys. zł do 10 tys. zł, dlatego jeżeli posiadamy większy kapitał to warto go rozproszyć po różnych bankach. Przedterminowe zerwanie lokaty wiąże się z całkowitą utratą odsetek.

Umieszczając maksymalną kwotę na db lokacie, to jest 10.000 zł już po dwóch miesiącach możemy się cieszyć zyskiem w wysokości 68,76 zł – analizuje ekspert ekonomiczny Rankingu Lokat 2015

Drugą proponowaną przez nas ofertą jest lokata standardowa w Alior Banku, jej oprocentowanie wynosi 4% dla tych klientów, którzy założą lokatę w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku bankowego w wariancie Konto Rozsądne lub Konto Wyższej Jakości. Dodatkowo wspomniany rachunek bankowy musi być aktywny w dniu zapadalności lokaty. Istnieje możliwość założenia lokatę w oddziale banku oraz przez system bankowości internetowej. Minimalna wartość lokaty to 1 tys. zł, nie ma natomiast górnej granicy wysokości lokaty, co czyni ją bardzo atrakcyjną dla osób z kapitałem przekraczającym 10 tys. zł.

Pełny ranking lokat bankowych – więcej >

Trzecią ofertą prezentowaną w niniejszym rankingu jest Lokata Start w Meritum Bank. Wymaga złożenia konta bankowego oraz można ją założyć  tylko przez system bankowości internetowej banku (serwis internetowy i mobilny). W zamian zapewnia oprocentowanie 4% dla osób dysponujących pomiędzy 1 a 10 tysięcy zł wolnych środków pieniężnych.

Obie lokaty przy inwestycji 10 tys. zł zapewniają zysk 55 zł po 2 miesiącach od otwarcia lokaty. Zaletą Aliora jest możliwość umieszczenia wyższej kwoty na lokacie, a przez co zysk może być jeszcze większy w zależności od środków którymi dysponujemy – podsumowuje ekspert finansowy

Przejdź do pełnego Rankingu Lokat Bankowych Sierpień 2015 – Sprawdź jak zwiększyć oprocentowanie do ponad 7% – więcej >

 

Ranking Lokat Sierpień 2015

Zbliża się kolejny miesiąc wakacji, dlatego przygotowaliśmy aktualny Ranking Lokat Sierpień 2015. Podobnie jak w poprzednich miesiącach zawarliśmy w nim prezentacje kilku wybranych produktów oszczędnościowych, wraz z jasną informacją dlaczego są one przez nas polecane.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach do przygotowania rankingu wykorzystaliśmy między innymi następujące kryteria oceny:

 • wysokość oprocentowania w skali roku (im wyższe tym lepiej),
 • minimalne oraz maksymalne wartości pieniężne lokaty,
 • zasady rozwiązania lokaty przed terminem (czy tracimy odsetki),
 • czas na jaki zakładana jest dana lokata,
 • wygodę oraz intuicyjność procesu otwierania lokaty,
 • wymóg zakładania konta bankowego,
 • dostępność opcji założenia wielu mniejszych lokat zamiast jednej większej,
 • warunki kontynuacji lokaty w kolejnych okresach czasu.

Nasze zestawienie podzieliliśmy na dwie części, w pierw porównany najpopularniejsze lokaty trzymiesięczne, a później przejdziemy do porównania lokat rocznych – szczególnie istotnych dla tych którzy nie planują częstych zmian banków.

Ranking Lokat Sierpień 2015 – najlepsze lokaty na 3 miesiące

Wśród lokat 3-miesięcznych mamy, aż trzy lokaty, których oprocentowanie w skali roku sięga 4%. Wspólną cechą wszystkich trzech lokat jest grupa docelowa do której jest skierowana – nowi klienci danego banku.

Ranking Lokat Sierpień 2015 Najlepsze lokaty 3 miesięczne
Ranking Lokat Sierpień 2015 Najlepsze lokaty 3 miesięczne

Pierwszą z nich jest lokata procentująca w eurobanku, która umożliwia ulokowanie od 200 zł do 10.000 zł przy oprocentowaniu 4%, powyżej kwoty 10.000 oprocentowanie lokaty spada do 3%, ale nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Maksymalna kwota lokaty to 50.000 zł. Dodatkową zaletą wyżej wymienionej lokaty jest jej automatyczne przedłużenie na kolejne trzy miesiące, gdzie oprocentowanie lokaty wzrasta do 5% (powyżej 10 tys. zł do 4%) a przy naliczaniu odsetek wykorzystywane są już zyski wypracowane w pierwszych trzech miesiącach.

W praktyce oznacza to, że zysk wynikający z umieszczenia na lokacie procentującej kwoty 10.000 zł już po 6 miesiącach – po odliczeniu podatku belki sięgnie 183 zł  (bez podatku będzie to 226 zł) – wyjaśnia ekspert ekonomiczny

Niestety są też wymagania ze strony banku – warunkiem wyższego oprocentowania jest otwarcie konta w banku, korzystanie z karty płatniczej oraz przelewanie wynagrodzenia na nowe konto. Pewnym ograniczeniem związanym ze skorzystaniem z niniejszej oferty jest konieczność udania się do udziału banku.

Sprawdź jak zwiększyć zysk na lokacie do ponad 7% – więcej >

Kolejną ciekawą propozycją jest szczęśliwa lokata w Idea Banku, zapewniająca w okresie trzech miesięcy oprocentowanie sięgające 4%. Oferta skierowana jest wyłącznie dla nowych klientów Idea Banku – banku którego profil działalności skoncentrowany jest na małych firmach i jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Minimalna wartość lokaty to 1 tys. zł, a maksymalna to 10.000 zł. Lokatę można założyć przez internet oraz nie trzeba zakładać konta w banku.

Ofertę lokaty dla nowych klientów oprocentowanej 4% przygotował też Ranking Lokat Sierpień 2015 – Lokaty Roczne, wymaga ona założenia konta bankowego. Minimalna wartość lokaty to tylko 500 zł, natomiast maksymalna to 10.000 zł. Lokata automatycznie będzie się odnawiała na warunkach standardowej lokaty terminowej, na dzień dzisiejszy oprocentowanej w wysokości 1%.

 • eurobank (Lokata Procentująca) – oprocentowanie 4%
 • Idea Bank (lokata Happy) – oprocentowanie 4%
 • mBank (lokata dla nowych klientów) – oprocentowanie 4%

Sprawdź najlepsze lokaty dla Ciebie – więcej >

Ranking Lokat Sierpień 2015 – najlepsze lokaty roczne

Spójrzmy teraz na lokaty roczne, charakteryzują się one nieco niższym oprocentowaniem niż lokaty trzymiesięczne, ale w skali całego roku powinny zapewnić posiadaczowi lokaty nieco większy zysk.

Przykładowo porównując roczny zysk po opodatkowaniu z lokaty oprocentowanej 4% w pierwszych trzech miesiącach oraz 1% w kolejnych miesiącach w skali roku zarobimy 176 zł, a przy lokacie rocznej oprocentowanej na 3% będzie to 243 zł – dodaje nasz ekspert

Lokatę roczną oprocentowaną na 3% proponuje nam Bank Ochrony Środowiska, lokata wymaga otworzenia konta w banku oraz można ją założyć przez internet, w celu otrzymania oprocentowania na lokacie w wysokości 3% konieczne jest utrzymywania na rachunku bankowym średniomiesięcznego salda w wysokości co najmniej 10 proc. wartości lokaty oraz w każdym miesiącu trwania lokaty klient dokonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł.

Ranking Lokat Sierpień 2015 - Lokaty Roczne
Ranking Lokat Sierpień 2015 – Lokaty Roczne

Lokatę roczną przez internet od 1 tys. zł do 1 mln. zł można założyć też w Idea Banku (Lokata stabilna). Jej oprocentowanie wynosi 2,8% oraz nie wymaga ona zakładania konta w banku.

Ciekawą ofertę dla nowożeńców proponuje też SK Bank, w ramach którego można założyć eLokatę24, której minimalna kwota to 3 tys. zł. Oprocentowanie lokaty sięga 2,8%, dodatkowo bank proponuje lokatę trzynastomiesięczną oprocentowaną w skali roku 2,75% (dostępną dla wszystkich, nie tylko dla nowożeńców). Podobnie jak w przypadku pozostałych banków oszczędności gromadzone w SK Banku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 • BOŚ Bank (EKOlokata z Bonusem) – oprocentowanie 3%  
 • Idea Bank (lokata stabilna) – oprocentowanie 2,8%  
 • SK Bank (eLokata24) – oprocentowanie 2,8% 

Szukając najlepszej lokaty warto sprawdzić tez alternatywy, np. obligacje oraz porównać sobie, jak ich oprocentowanie kształtuje się w odniesieniu do danej lokaty.

Pełen Ranking Lokat Sierpień 2015 – więcej >

Jak tworzymy nasz ranking lokat?

Odpowiadając na Wasze pytania przygotowaliśmy krótki artykuł prezentujący, główne kryteria, jakie wykorzystujemy do opracowania naszego rankingu lokat.

Ranking Lokat - jak tworzymy
Ranking Lokat – jak tworzymy?

Pierwszym najistotniejszym kryterium oceny poszczególnych lokat jest ich oprocentowania w skali roku, ponieważ to ono przekłada się bezpośrednio na zysk z lokaty. Im wyższe tym lepiej, dana lokata otrzymuje więcej punków.

Kolejnym kryterium jest sposób naliczania odsetek, tzw. kapitalizacja, generalnie im częściej tym lepiej. Częsta kapitalizacja, przy tym samym oprocentowaniu nominalnym, pozwala osiągnąć wyższe zyski niż rzadsza kapitalizacja odsetek. Dzieje się tak dlatego, że od wypracowanych zysków też naliczane są odsetki.

Ważnym przy ocenie lokaty jest okres na który jest ona zakładana, choć to kryterium wykorzystujemy bardziej w charakterze porządkowym, dlatego ponieważ każdy z nas ma inne preferencje odnośnie oszczędzania oraz cele z tym związane.

Dla tych Klientów, którzy nie chcą często zmieniać banku istotną informacją, będą warunki przedłużenia lokaty na kolejne okresy. W przypadku ofert promocyjnych zazwyczaj tylko w pierwszym okresie obowiązywania lokaty oprocentowanie jest bardzo atrakcyjne, później zazwyczaj przy przedłużeniu spada do warunków rynkowych. Informacja jakie oprocentowanie otrzymamy przy przedłużeniu lokaty może mieć istotny wpływ na wybór jednej z dostępnych opcji.

Sprawdź nasz Ranking Lokat w praktyce!

Istotną informacją, w ocenie lokaty jest konieczność zakładania konta w banku oraz możliwość jej otwarcia za pośrednictwem sieci Internet. Obecnie coraz więcej banków dba o wygodę użytkownika przy tego typu operacjach, jednak cały czas prostota i wygoda przeprowadzenia całego procesu ma istotne znaczenie dla przeciętnego Klienta.

Minimalną oraz maksymalna wartość lokaty to kolejne punkty bardzo istotne przy ocenie jej atrakcyjności, w szczególności górne ograniczenia na relatywnie niskim poziomie (poniżej 10 tys. zł), co w praktyce ogranicza możliwości inwestycyjne Klientom posiadającym większe środki pieniężne.

Dodatkowo w ocenie atrakcyjności lokat, możliwość założenia kilku mniejszych lokat z tym samym oprocentowaniem jest traktowane jako istotny czynnik promujący daną ofertę, w stosunku do ofert konkurencji o podobnym oprocentowaniu.

Zazwyczaj w przypadku rozwiązania lokaty przed terminem tracimy nagromadzone odsetki, jeżeli model działania danej oferty ewentualne warunki działające na korzyść Klienta (np. naliczenia odsetek proporcjonalnie do długości trwania lokaty) promują daną lokatę, te działające na niekorzyść  obniżają liczbę punktów jakie uzyska dana oferta.

Podsumowując przy opracowaniu rankingu wykorzystujemy następujące kryteria:

 • wysokość oprocentowania,
 • kapitalizacja odsetek,
 • okres na jaki jest zakładana lokata,
 • co się dzieje w przypadku rozwiązania lokaty przed terminem,
 • minimalne i maksymalne wartości lokaty,
 • wygodę przy otwarciu lokaty,
 • konieczność zakładania konta,
 • możliwość założenia kilu mniejszych lokat zamiast jednej większej,
 • warunki przedłużenia lokaty na kolejne okresy.

Zobacz nasz Ranking Lokat – więcej …

Lokata Extra w Meritum Banku

W ubiegłym miesiącu nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem, ban działa nadal pod marką handlową Meritum Bank. Sprawdźmy więc co zmieniło się w ofercie banku po połączeniu …

Z naszej perspektywy – lokat bankowych – ciekawą propozycją jest Lokata Extra. Lokata ta zapewnia oprocentowanie dla nowych środków w wysokości 2,85% w przypadku, gdy lokata zawierana jest na okres 7 miesięcy oraz  2,75% przy krótszym terminie lokaty – 4 miesięcy. Lokatę można założyć w całości bez wychodzenia z domu, a minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł.

Lokata Extra Meritum Bank Lipiec 2015
Lokata Extra Meritum Bank Lipiec 2015

W ofercie związanej z ww. lokatą znalazło się słowo klucz, tj. „dla nowych środków”, co konkretnie oznacza, że jeżeli jesteś już klientem Meritum Banku to promocyjnym oprocentowaniem na lokacie objęte są tylko dodatkowe środki, które przelejesz na swój rachunek.

Ważną cechą lokaty jest brak konieczności zakładania konta w banku. tedy procedurą wygląda następująco:

 • wypełniasz wniosek na stronie banku,
 • na adres email otrzymujesz potwierdzenie rejestracji wraz z numerem konta na które należy przelać środki,
 • następnie realizujesz przelew na lokatę,
 • system automatycznie informuję Cię  mailowo, gdy środki dotrą i lokata zostanie uruchomiona w banku,
 • po upływie terminu lokaty, środki wraz z odsetkami zostają przelane zwrotnie na konto z którego wcześniej zostały wysłane.

W celu porównania większej liczby lokat bankowych w lipcu 2015 zapraszamy do naszego rankinguwięcej …

Ranking Lokat Lipiec 2015 – o czym warto pamiętać!

Porównując lokaty w różnego rodzaju zestawieniach, rankingach oraz własnym banku należy pamiętać, że wysokość oprocentowania lokat w banku, jest ustalana na podstawie sytuacji rynkowej oraz z uwzględnieniem obecnie obowiązujących stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ranking Lokat Lipiec 2015 - stopy procentowe
Ranking Lokat Lipiec 2015 – stopy procentowe

Jak widać na poniższym zestawieniu – stopa referencyjna NBP jest aktualnie na rekordowo niskim poziomie, a przez ostatnie miesiące systematycznie spadała. Im niższe stopy procentowe tym niższe oprocentowanie lokat. W przyszłości, gdyby stopy procentowe wzrosły, należy się spodziewać wzrostu oprocentowania lokat bankowych.

Dodatkowo warto pamiętać, że na wysokość oprocentowań ma wpływ zróżnicowany portfel oferowanych produktów oszczędnościowych oraz które produkty są aktualnie przez bank promowane. Przykładowo jeżeli bank chce sfinansować akcję kredytową potrzebuje środków, wtedy oferuje lokaty w atrakcyjnym oprocentowaniu.

Aby porównać najlepsze lokaty w lipcu 2015 zapraszamy do naszego rankinguwięcej …

Ranking Lokat Lipiec 2015 – lokaty bankowe roczne

Niedawno analizowaliśmy w naszym rankingu lokaty 2 miesięczne,  zdajemy sobie sprawę, że nie każdemu chce się zmieniać bank co 2 miesiące w poszukiwaniu najlepszej lokaty, dlatego  przyszedł czas na analizę lokat z terminem zapadalności 1 roku. Tak więc zaczynamy …

Lokaty roczne charakteryzują się niższym oprocentowaniem w skali całego roku w porównaniu do lokat dwumiesięcznych, co wynika z większej niepewności na rynku, banki obawiają się sytuacji makroekonomicznej (konfliktu na Ukrainie, kryzysu finansowego w Grecji) oraz sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju m.in. dotyczącej stóp procentowych oraz wyborów do sejmu.

Pełen ranking – więcej >

Na ten moment najwyższe oprocentowanie w skali roku zapewnia lokata w Idea Banku, instytucji która koncentruje się na obsłudze przedsiębiorstw, w szczególności mikro (jednoosobowych działalności) i małych firm. Bank zapewnia na swojej lokacie oprocentowanie 2,8%. Minimalna kwota lokaty jest stosunkowo niska oraz wynosi 1 tys. PLN.

Inwestując 10 tys. zł po roku oszczędzania na lokacie stabilnej zarobimy 280 zł, po odjęciu podatku od zysków kapitałowych, zysk z lokaty będzie nieco mniejszy, ale nadal wysoki, tj. 227 zł. Przy aktualnej sytuacji rynkowej jest to całkiem ciekawa propozycja – dodaje ekspert ekonomiczny

Inną ciekawą propozycją w ramach Rankingu Lokat Lipiec 2015 jest Depozyt Plus w Toyota Banku – finansowej części jednego z największych producentów samochodów na Świecie. Toyota Bank Polska S.A. prowadzi działalność od 2000 roku, a jego usługi skierowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Depozyt Plus zapewnia oprocentowanie w skali roku na bardzo wysokim poziomie, tj. 2,75%. Pewną barierą dla cześć osób jest minimalna kwota lokaty, która wynosi aż 5000 zł.

Ranking Lokat Lipiec 2015 - Toyota Bank
Ranking Lokat Lipiec 2015 – Toyota Bank

Zysk z lokaty w ramach Depozyt Plus po 12 miesiącach wyniesie, z uwzględnieniem podatku 223 PLN, dodatkowo otwierając konto w banku Toyoty można uzyskać 10% zwrotu za paliwo – wyjaśnia ekspert

Trzecią z propozycji oszczędzania na lokacie jest Lokata na Szczycie w Getin Online, zapewnia ona 2,65%. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł. Co w praktyce w skali roku daje 21,5 zł z każdego tysiąca złotych odłożonego na lokacie.

Wszystkie trzy proponowane powyżej lokaty roczne nie mają górnej granicy wysokości lokaty, więc jeżeli liczycie na pewny zysk z gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego warto rozważyć jedną z nich.

Przed podjęciem finalnej decyzji sprawdź nasz kompletny ranking dopasowany do Twoich potrzeb – Kompletny ranking – więcej >

Ranking Lokat Lipiec 2015 – lokaty bankowe roczne

 • Idea Bank (Lokata Stabilna) – 2,8% oprocentowania,
 • Toyota Bank (Depozyt Plus) – 2,75% oprocentowania,
 • Getin Online (Lokata na Szczycie) – 2,65% oprocentowania,

Przejdź do pełnego Rankingu Lokat ma miesiąc lipiec 2015 – Sprawdź jak zwiększyć oprocentowanie do ponad 7% – więcej >